เอกอัครราชทูตพบหารือนายกเทศมนตรีเมืองเฮอร์ซิเลีย

เอกอัครราชทูตพบหารือนายกเทศมนตรีเมืองเฮอร์ซิเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2566

| 256 view
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้พบหารือกับนาย Moshe Fadlon นายกเทศมนตรีเมืองเฮอร์ซิเลีย และนาง Ofra Bell รองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเมืองเฮอร์ซิเลียในมิติต่างๆ ผ่านโครงการด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมจิตอาสา อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอิสราเอลในปี 2567
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปหัวข้อ Herzliya Goal 2023 และโครงการและการพัฒนาเมืองเฮอร์ซิเลียในอนาคต และหารือกับนาย Fadlon ถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงศักยภาพของไทยกับเมืองเฮอร์ซิเลียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
 
อนึ่ง เมืองเฮอร์ซิเลียมีประชากรประมาณ 100,000 คน เป็นเมืองชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากกรุงเทลอาวีฟ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเมืองที่ตั้งของบริษัทเอกชนต่างประเทศและบริษัทไฮเทคจำนวนมาก อาทิ Apple, Microsoft และเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ