เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมศูนย์จัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของรัฐบาลอิสราเอล

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมศูนย์จัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของรัฐบาลอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 27 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้เยี่ยมชมศูนย์ Israeli Cyber Emergency Response Team (CERT-IL) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ซึ่งมีหน้าที่รับมือและจัดการกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ของอิสราเอลในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงหารือถึงแนวทางความร่วมมือเรื่องการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับอิสราเอลในอนาคต