เอกอัครราชทูตเยือน Kibbutz Hazorea และเยี่ยมชม Wilfrid Israel Museum of Asian Art and Studies

เอกอัครราชทูตเยือน Kibbutz Hazorea และเยี่ยมชม Wilfrid Israel Museum of Asian Art and Studies

25 มี.ค. 2564

107 view
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปยัง Kibbutz Hazorea ซึ่งเป็นนิคมเกษตรกรรมพึ่งตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบคิบบุตส์ (Kibbutz) ในอิสราเอล ที่เน้นการแบ่งปันผลผลิตอย่างเท่าเทียมกันของสมาชิกในชุมชน และการใช้ทรัพยากรมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ Kibbutz Hazorea ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1936 โดยกลุ่มยิวอพยพจากเยอรมนี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,000 คน และได้ปรับแนวทางจากการใช้อุดมคติแบบสังคมนิยมที่เคร่งครัดมาเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยืดหยุ่นมากขึ้น มีผลผลิตสำคัญ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ประมง และพืชผลทางการเกษตร
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Wilfrid Israel Museum of Asian Art and Studies ใน Kibbutz Hazorea ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุจากหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งรวมถึงของไทย โดย Ms. Nurit Fenig, Director of และ Ms. Shir Meller-Yamagushi, Curator ได้นำชมโบราณวัตถุทั้งหมดที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินเลื่องชื่อชาวอิสราเอล
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงความร่วมมือในการนำผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วย เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยแก่สาธารณชนชาวอิสราเอล
ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID -19 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 20,000 คนในแต่ละเดือน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ