เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟพบหารือกับผู้บริหาร Shenkar College

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟพบหารือกับผู้บริหาร Shenkar College

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 26 view

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Shenkar College ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการผลิตและออกแบบเส้นใยและเสื้อผ้าชั้นนำของอิสราเอล โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน และวิสัยทัศน์ของสถาบันในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งทอ แฟชั่น และวิศวกรรมด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มรุ่นใหม่ของอิสราเอล โดยเน้นความยั่งยืน (sustainability) ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ ศ. Sheizaf Rafaeli อธิการบดี และนาง Hadas Himmelschein คณบดีคณะสิ่งทอ (Textile Department) ของ Shenkar College เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ Shenkar College ในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในกลุ่มผู้ออกแบบเสื้อผ้าและผู้บริโภคชาวอิสราเอล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ