เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมือง Eilat และเยี่ยมชมด่าน Yitzhak Rabin Crossing

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมือง Eilat และเยี่ยมชมด่าน Yitzhak Rabin Crossing

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 254 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบหารือกับนาย Eli Lankri นายกเทศมนตรีเมือง Eilat ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางตอนใต้ของอิสราเอลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้เป็น green and smart city การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยนายกเทศมนตรี Lankri ได้แสดงความสนใจที่จะจัดตั้งความร่วมมือระหว่างเมือง Eilat กับจังหวัดของไทยในด้านที่มีความสนใจร่วมกัน

ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมด่านข้ามพรมแดน Yitzhak Rabin Border Crossing ซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนที่ตั้งอยู่ในเมือง Eilat ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะนายด่าน และได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนเดินทางผ่านด่านดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวในช่วงที่อิสราเอลจะเปิดพรมแดนอีกครั้ง

 

ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและให้กำลังใจทีมนักกีฬาเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 13th Esports World Championships, EILAT 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์ชิงแชมป์โลกที่ห้างสรรพสินค้า ICE Mall ในเมือง Eilat โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประมาณ 50 ประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ