เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเกษตรที่ Arava International Center for Agricultural Training

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเกษตรที่ Arava International Center for Agricultural Training

17 พ.ย. 2564

37 view