เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบหารือกับประธานหอการค้า Israel-Asia Chamber of Commerce

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบหารือกับประธานหอการค้า Israel-Asia Chamber of Commerce

12 พ.ย. 2564

27 view
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนาย Joseph Gillor กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจําเมืองไฮฟาและประธานหอการค้าไทย-อิสราเอล นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร อยุธยา อัครราชทูต นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ และ น.ส. ญาณิศา ชูโชติถาวร เก็ฟเฟนท์ เลขานุการเอก ได้เข้าพบหารือกับนาย Matan Vilnai ประธานหอการค้า Israel-Asia Chamber of Commerce และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อขยายการค้าและการลงทุนไทย-อิสราเอล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของโอกาสและศักยภาพในด้านต่างๆ ระหว่างกัน รวมทั้งเห็นชอบที่จะดำเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศตลอดช่วงปี 2565 อาทิ การจัดสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจในสาขาที่มีศักยภาพ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 60 ปี และมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ