เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมชมนิทรรศการนานาชาติด้านอาหารและเครื่องดื่ม Israfood ครั้งที่ 38

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมชมนิทรรศการนานาชาติด้านอาหารและเครื่องดื่ม Israfood ครั้งที่ 38

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 21 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการนานาชาติด้านอาหารและเครื่องดื่ม Israfood ครั้งที่ 38 ที่กรุงเทลอาวีฟ และได้มีโอกาสพบปะผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าไทยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรครวมถึงโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจระหว่างไทยกับอิสราเอล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ