เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมชมศูนย์ Peres Center for Peace & Innovation

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมชมศูนย์ Peres Center for Peace & Innovation

28 ต.ค. 2564

113 view

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ Peres Center for Peace & Innovation ซึ่งเป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพผ่านโครงการเพื่อสังคมและนวัตกรรมของอิสราเอล พร้อมกันนี้ ยังได้หารือกับนาง Yona Bartal และนาย Nadav Tamir ผู้บริหารของศูนย์ฯ ถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ