การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล ว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล ว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

13 ก.ค. 2563

201 view

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ร่วมกับ       พลโท กาบี อัชเกนาซี (Gabi Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ณ กระทรวง  การต่างประเทศอิสราเอล นครเยรูซาเล็ม โดยมีนายอาลอน ชุสเตอร์ (Alon Schuster) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทอิสราเอลเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในฐานะสักขีพยานด้วย

การลงนามความตกลงดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในการการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน โดยความตกลงนี้ กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลในการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรในอิสราเอลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดหางานให้แก่แรงงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพ     การคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย การบริหารจัดการให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้างงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกและสอบถามฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับความคืบหน้าและพัฒนาการล่าสุดในการจัดตั้งกองทุน Deposit Fund สำหรับแรงงานไทยในภาคเกษตรในอิสราเอล รวมทั้งได้เรียกร้องให้ฝ่ายอิสราเอลเร่งดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยในภาคเกษตรในอิสราเอล

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ