รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) และรายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) และรายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ

5 พ.ย. 2563

1,309 view

ท่านที่ประสงค์จะสำรองและชำระค่าใช้จ่ายโรงแรมกักตัวในประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถจองได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ติดต่อและสำรองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม โดยสามารถสืบค้นรายชื่อโรงแรมกักตัวที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/htmlview

2. สำรองผ่าน https://www.agoda.com/quarantineth  ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าท่านสำรองแพ็จเกจกักตัว และจำนวนคืนที่กักตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข 

3. Book through https//asqlocanation.com/ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าท่านสำรองแพ็จเกจกักตัว และจำนวนคืนที่กักตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข 

4. Book through https://asq.ascendtravel.com ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าท่านสำรองแพ็จเกจกักตัว และจำนวนคืนที่กักตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข 

5. Book through https://asqthailand.comทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าท่านสำรองแพ็จเกจกักตัว และจำนวนคืนที่กักตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข