วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,332 view

วิธีการเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงเทลอาวีฟแห่งใหม่ วิธีการเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงเทลอาวีฟแห่งใหม่_(1)

Ackerstein Tower A, 11th Fl.
11 Hamenofim Street
Herzliya Pituach 4672562


โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417
อีเมล์ [email protected] 
ฝ่ายกงสุล [email protected] 

นัดหมาย/คำถามเกี่ยวกับการตรวจลงตรา [email protected]