สถาบันที่สำคัญของประเทศไทย

สถาบันที่สำคัญของประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,925 view

 ภาครัฐ 

          รัฐบาลไทย
          รัฐสภา

 เศรษฐกิจ
          ธนาคารแห่งประเทศไทย
          กรมเศรษฐกิจการพาญิชย์
          กรมพัฒนาธุรกิจ
          กรมส่งเสริมการส่งออก
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา
          รายชื่อของอุตสาหกรรมและธุรกิจไทย
          ธนาคารส่งออก - นำเข้าแห่งประเทศไทย
          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
          สมาคมสโมสรนักลงทุน
          สำนักงานผู้แทนการค้าไทย
          กรมศุลกากร
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          ไทยตำบล ดอท คอม 
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
          ไทยแลนด์เอ้าท์ลุ๊ค
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
          สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 ท่องเที่ยว 
          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
          สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
          การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
          การบินไทย
          สมาคมโรงแรมไทย
          ไทยทราเวลมาร์ท
          สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย
          กรมการท่องเที่ยว
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 สารสนเทศและการสื่อสาร
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
 สื่อ 
          บางกอกโพสท์
          บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
          เดอะเนชั่น