ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 1,609 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ