ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 2 ตำแหน่ง

5 ต.ค. 2563

190 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

announcement_freelancer.pdf