ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

13 ต.ค. 2564

57 view

Anne_scan-page-001 Anne_scan-page-002