พิธีส่งศพแรงงานไทย 2 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลกลับประเทศไทย

พิธีส่งศพแรงงานไทย 2 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลกลับประเทศไทย

25 พ.ค. 2564

58 view

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้จัดพิธีไว้อาลัยและส่งศพนายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ สงำรัมย์ แรงงานไทยจากนิคมเกษตรกรรม (โมชาฟ) โอฮาด 2 ราย ที่เสียชีวิตจากจรวดโจมตีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ นาย Ziv Bilaus, Director of Liaison Department, นางสาว Dalia Grad-Efrat, Liaison Department, Consular Division กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ผู้แทนจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งและจุดเทียนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต ก่อนที่โลงศพของผู้เสียชีวิตจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องบินของสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY081 ซึ่งเป็นเที่ยวบินอำนวยความสะดวกนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น และมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานเบนกูเรียนเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. โดยศพของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายจะถูกนำส่งถึงภูมิลำเนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์และบุรีรัมย์ทันทีที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานจากโมชาฟโอฮาดที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยจรวดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวน 18 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 2 รายได้แก่นายจักรี รัตพลทีและนายธนดล ขันธชัย เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินนี้ด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับแรงงานกลุ่มดังกล่าวเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ