สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการฝ่ายกงสุลในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการฝ่ายกงสุลในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ต.ค. 2565

| 94 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการฝ่ายกงสุล (หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร นิติกรณ์เอกสาร และตรวจลงตรา) ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอล ทั้งนี้ สำหรับการคุ้มครองคนไทยในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อหมายเลขฮอตไลน์ ๐๕๔-๖๓๖-๘๑๕๐

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ