สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมแรงร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมแรงร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 2

25 ส.ค. 2563

407 view

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  และฝ่ายแรงงานร่วมกันอำนวยความสะดวกคนไทย 279 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอลที่มีความจำเป็น ตลอดจนคนป่วย แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง นักเรียน/นักศึกษา และคนไทยที่การตรวจลงตราหมดอายุเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษของสายการบิน Israir Airlines เที่ยวบินที่ 6H 691 ออกจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ เวลา 20.50 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.

โอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแพทย์มาตรวจสุขภาพคนไทยที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวเพื่อขอรับใบ fit to fly กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับแรงงานไทยทั้งหมด โดยเอกสารดังกล่าวเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมที่กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเพิ่งกำหนดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า รวมทั้งประสานงานการ Check-in ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร  น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และทิชชูเปียกให้แก่ผู้โดยสารทั้งหมด พร้อมทั้งย้ำให้ทุกคนทราบมาตรการกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ซึ่งทุกคนยินดีปฏิบัติตาม

การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล สำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล และการท่าอากาศยานเบนกูเรียน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยและอิสราเอลที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ภารกิจการส่งคนไทยในอิสราเอลกลับภูมิลำเนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

               อนึ่ง เครื่องบินลำดังกล่าวมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับไปยังอิสราเอลในช่วงค่ำของวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยจะมีแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอลจำนวน 99 คน ที่ใช้สิทธิลาพักผ่อนที่ประเทศไทยหรืออินเตอร์วีซ่าเดินทางกลับมาทำงานที่อิสราเอล ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ