ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟงดให้บริการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟงดให้บริการชั่วคราว

20 ก.ย. 2563

343 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ งดให้บริการแผนกกงสุลชั่วคราวอันเนื่องมาจากมาตรการ lockdown ของรัฐบาลอิสราเอล 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ