เอกอัครราชทูตลงพื้นที่ปลอบขวัญให้กำลังใจแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

เอกอัครราชทูตลงพื้นที่ปลอบขวัญให้กำลังใจแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

26 พ.ค. 2564

71 view
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงาน เดินทางไปเยี่ยมนายอัตรชัย ธรรมแก้ว แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงจรวดโจมตีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาล Soroka ในเมือง Beer Sheva
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ปลอบขวัญและให้กำลังใจ ตลอดจนมอบอาหารและของเยี่ยมแก่นายอัตรชัยฯ พร้อมถือโอกาสหารือและขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาล Soroka ที่ได้ทุ่มเทรักษานายอัตรชัยฯ จนพ้นขีดอันตรายและมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
 
ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานไทยจำนวนประมาณ 40 คนในโมชาฟโอฮาดซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการโจมตี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ และข้อกังวลใจต่างๆ รวมทั้งให้กำลังใจ และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่างๆ หลังจากนั้นได้มอบสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ประจำวันแก่แรงงาน และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเอชโคล และผู้แทนจากบริษัทจัดหางาน Hanan Shani ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
อนึ่ง ในช่วงเช้าของวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้พบปะหารือกับนาย Gady Yarkoni นายกเทศมนตรีเมืองเอชโคล นาย David Alon รองนายกเทศมนตรีเมืองเอชโคล นาย Keith Isaacson หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและการบริการในสภาวะฉุกเฉิน พร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตรของไทยในนิคมเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองเอชโคล โดยเฉพาะระบบเตือนภัยและการติดตั้งบังเกอร์หลบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของแรงงานไทยในการหลบภัย รวมทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทำงานเกษตรในช่วงที่มีการยิงจรวดโจมตีจากพื้นที่ฉนวนกาซา โดยนาย Yarkoni เห็นพ้องที่จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความปลอดภัยและดูแลแรงงานไทยในพื้นที่ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ