รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) และรายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) และรายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ

5 พ.ย. 2563

596 view

ท่านสามารถเรียกดูรายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) และรายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการที่ https://bit.ly/3556nel 

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถสำรองโรงแรมกักตัวทางเลือกที่จังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรีได้ด้วย 

ท่านจะต้องติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจกักตัว ไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์จองโรงแรม เช่น booking.com หรือ agoda.com ได้